Perustulon myyminen Suomen puolueille

Perustulon myyminen Suomen puolueille

Kokoomus logo
Kokoomuksen logo on suojeltu. Suomen ja Murican tekijänoikeuslait myöntävät “fair use” eli “reilu käyttö”-oikeudet. Ei harhaanjohtavuuksia, ei ongelmia. Logo of Kansallinen Kokoomus is protected by copyright and is fair use under Finnish and Murican law. No scamstery moves, no problems.

Kokoomus lienee haastavin joten käsitellään se ensimmäisenä tietenkin:

Ekonomistin kielellä asian ydin sanotaan
   "Työvoimakustannukset kasvaa ihan törkeen paljon."
mikä johtaa siihen, että
"pääoman investoinnista vastineena saatavat tulovirrat laskevat, jos työvoimakustannukset nousevat"
mutta rehti ekonomisti toteaa vielä, että
"Kapitalismi kriisiytyy automaatioon menetettävän työtulon poistumisen takia."
ja näemme että se rehti ekonomisti jatkaa
"...perustulo pitkälti ratkaisee tämän."
Tässä vaiheessa paantuneimmankin Kokomuslaisen suusta livahtaa toteavalla intonaatiolla sanottu “niiiin.” ja deal is ready to close paitsi jos ten-ninety.

Red flag made with 2-D vector graphics program
“Harmaa on hyvä väri.” ~ Ismo Alanko “Niin on punainenkin.” ~ Apteekkari Jubohi Ismolle. Used under CC-BY-SA 3.0 from Wikimedia Commons. Click picture for uploader credit. Is Homie Ssolbergj

 

Seuraavaksi Kommaristit ja listaan voidaan ynnätä demarit, vasurit ja kaikki muut vasemman näkökulman oletuksena selektoivat otukset ja niiden lurkkailu- ja spiikkailumestat.:

ekonomisti lisää vielä:
"...ja työväen ahdingon työllisyyden menettämisessä automaatioon."
Kommaristi ei ole tyhmä. Kommaristi kokee perustulon omaksi asiakseen ja ei tarvitse ekonomistia kertomaan sitä hänelle. Homma on niin selvä, että kommaristi näkee että “lapsikin näkee tämän.”
Följande patient. Apteekkari Jubohilla ei ole koko päivää aikaa hoitaa sivupisneksiä.

Keskusta

Logo of Suomen Keskusta
Samma legalese som för Kokoomus
"Ai maaseutu piti pitää asuttuna? No perustulo ja sit jengi voi ajaa jotain Uberii tai Haxii muutaman tunnin kun kaikki landella edullisessa omakotitalossa asuvat ajokortittomat ei luota robottikutsubussiin vieläkään."

~ Apteekkari Jubohin hyllystä kohdasta “Miten perustulo myydään Keskustalle?”


Kristillisdemokraatit logo
Ja kiitämme Herran lisäksi myöskin Wikimedia Commonssin ylläpitäjiä jos kuva näkyy sekä tekijänoikeuslain säätöön osallistuneita tahoja.

Kristillisdemokraatit

 "Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille."

~ Jeesus (Luuk. 6:31)

 

 


RKP

Svenska folkpartiet i Finland logo
Svenska folkpartiet i Finland logo är protegerad. Finska och Muricanska lag ger “fair use”, “rejäl anvädning” rätt. Ingen scämming, ingen problem. Tackar uplådare.

 

 

 

 

"Se Samlings Parti, Kommarister, Pirater, Persut, Kristiskademokrater och Keskusta och i andan av stocknmannismen vi tillsätter lite här som finns inte i finska tekster: Villkorslös Grundinkomsten sparar pengar när man behöver inte sysselsätta Sossun altså nästan alla sossu och många FPA får spark just som dom sku få. Sossun inte går till fattigdom därför and hon/han/hen också får villkorslös grundinkomst. C'est practique, n'est pas?"

~ Apotekare Jubohi på sossun


 

Vihreät – De Gröna

Logo of the Green Party of Finland
Logo suojeltu. Reilu käyttö sallittu. Älä leikkaa sitä sademetsää.

 

 

 

"Nykymuotoinen kapitalismi on kriisi itsessään jos luonnonsuojelu otetaan tarkasteluun mukaan. Planeettoja on vain yksi, mutta ahneita monta. Perustulon salliessa täysautomaatio-, itsepalveluautomaatio- ja ihmispalveluinnovaatioiden kehittämisen leppoisammalla tahdilla ja talouspaineella talous siirtyy materiaalisesta kokemuksellisempaan suuntaan. Veikkaisin että Äiti Maa arvostaisi."

Apteekkarin hyllystä kohdasta “Miten perustulo myydään Vihreille?”


Piraattipuolue

Logo of the Pirate Party of Finland
Piraattipuolueen logo piratoitu piraateilta suomen tekijänoikeuslait nullaten mennen tullen. Piratoi takasin.
"Tulevaisuuden päämäärä on täystyöttömyys, jotta kaikki voivat piratoida."

~ Apteekkarin väärentämä täysin aito ja väärentämätön “Arthur C. Clarke sitaatti”. All reserves are righted.


Sininen Tulevaisuus

Sininen Tulevaisuus -puolueen logo
Logo suojeltu. Reilu käyttö tekijänoikeuslain mukaisesti


 

 

 

 

 

"Oikeestaan kerrotaan tässä totuus ja todetaan että konsensus kansan riveissä on se että sossut ja kelan byrokraatit on ihan paskoja ammatteja ja niille pitäis antaa potkut laajassa määrin jolloin ne tipahtaisivat pehmeästi perustulopatjan päälle."

Installing a LetsEncrypt.org wildcard certificate on Linux using acme.sh and a DNS Api

Let’s Encrypt is a certificate authority (CA) that offers free SSL/TLS certificates

Objective: To acquire and install a wildcard SSL/TLS certificate from LetsEncrypt.org to a GNU/Linux system with automatic renewal enabled by using a registrar’s DNS API to prove the ownership of the domain. In this case I’m using the Gandi LiveDNS API but the instructions work with other DNS providers with APIs too that have acme.sh DNS plugins available.

Install acme.sh

sudo su
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd ./acme.sh
./acme.sh --install

Get API key from Gandi

Go to https://account.gandi.net/ and click on “security” and generate an API key and store it in a safe place and export it with

export GANDI_LIVEDNS_KEY="fdmlfsdklmfdkmqsdfkthiskeyisofcoursefake"

Generate the cert

Followed the official acme.sh DNS API instructions at GitHub.

Now use the staging environment (–test) for the certificate issuing. This will save you on the issuing limits of LetsEncrypt.org production platform.

acme.sh --issue --test --log --dns dns_gandi_livedns --log -d *.domain.tld -d domain.tld

Notice that this will fail on the first run but succeed on the second one.

Once the –test finishes successfully you can switch to the production environment by deleting the /root/.acme.sh/*.domain.tld-directory (it contains the staging server’s information and will be regenerated with the production server’s info on next run)

rm -rf /root/.acme.sh/*.domain.tld

Now run the issuing command twice (it will fail on the first run) just changing –test to –force

acme.sh --issue --force --log --dns dns_gandi_livedns --log -d *.domain.tld -d domain.tld

Install the certificate in some sensible place as the directory structure of /root/.acme.sh may change in the future.

Certificate deployment instructions for Apache at acme.sh GitHub

acme.sh --install-cert -d *.domain.tld -d domain.tld \
--cert-file /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.cer \
--key-file /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.key \
--fullchain-file /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/fullchain.cer \
--reloadcmd "service apache2 force-reload"

Edit Apache configuration to take the SSL/TLS protected site into use

Create a VirtualHost-directive for the SSL/TLS protected site

<VirtualHost *:443>
...
   SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.cer
   SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.key
  SSLCACertificateFile /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/fullchain.cer
</VirtualHost>


Once you are sure that the HTTPS site works redirect requests from the http-site to the HTTPS site with URL rewriting.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Enable forward secrecy in your Apache configuration

Enabling forward secrecy makes users of the site more secure. Instructions by SSLLabs research here at GitHub.


That’s it. The acme.sh installation added a cronjob to run it daily and it will renew the certificate automatically when it is nearing the end of it’s validity period.


 

UPDATE 2018-07-16: If you need to use more than one API Key do as follows. This usually occurs when you are hosting sites for many different registrants.

Export the API key if this is the first time you are using that key. If you have already created certificates with this API key the acme.sh will read it from the config file from the file /root/.acme.sh/yourconfigdirectory/account.conf

acme.sh --issue --config-home /root/.acme.sh/yourconfigdirectory --log --dns dns_gandi_livedns --log -d *.domain.tld -d domain.tld

First run will fail. Run it again.

Create the target directory for certificate installation.

mkdir /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld

Now install the certificate

./acme.sh --install-cert --config-home /root/.acme.sh/yourconfigdirectory -d *.domain.tld -d domain.tld \
--cert-file /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld/\*.domain.tld.cer \
--key-file /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld/\*.domain.tld.key \
--fullchain-file /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld/fullchain.cer \
--reloadcmd "service apache2 force-reload"

Now you are ready to proceed to configure your website’s Apache configuration as described in the original instructions (scroll up).


If you have any improvement suggestions or would just like to say thanks you can use the contact form below.