Category Archives: ownwork

In memory of John Lewis: Natural therapeutics on pancreatic cancer updated

RIP John Lewis

I remember him being very much alive and doing what he always did, which is to speak the truth, for example during the impeachment hearings in the House.

Updated Natural therapeutics § Pancreatic cancer

3 studies were added about pancreatic cancers and cannabis and one study about pancreatic cancer and dandelion root.

The in vitro study on ginger and pancreatic cancer should be followed up with in vivo testing.

The dandelion root water extract working against cancers, including pancreatic, has been established to the level of animal models in the case of bowel cancers. The Dandelion Root Project at University of Windsor, Ontario has studied dandelion root since 2009.

Section of article copy-pasted quite unchanged below. Sorry about the refs not quite working, I’m going to get them sorted.


Pancreatic cancer

Pancreatic cancer and cannabis

Studies about pancreatic cancer and cannabis

Pancreatic cancer and ginger

The ginger plant has shown effects against cancers in vitro, so in vivo studies are needed.

“Gingerol has been investigated w:in vitro for its effect on cancerous tumors of the bowel,[13][14] breast tissue,[15] ovaries,[16] and pancreas,[17] with positive results.”

~ Wikipedia on Gingerol as of 2019-11

Pancreatic cancer and dandelion root

The dandelion root contains the keys against many cancers.

Hand coloured print, plate 1 of Dens Leonis in A Curious Herbal, 1737 by Elizabeth Blackwell

The Dandelion Root Project at University of Windsor, Ontario has studied dandelion root since 2009 and they state on on their website:

“Since the commencement of this project, we have been able to successfully assess the effect of a simple water extract of dandelion root in various human cancer cell types, in the lab and we have observed its effectiveness against human T cell leukemia, chronic myelomonocytic leukemia, pancreatic and colon cancers, with no toxicity to non-cancer cells. Furthermore, these efficacy studies have been confirmed in animal models (mice) that have been transplanted with human colon cancer cells.[18]

~ The Dandelion Root Project on anti-cancer properties of dandelion root water extract

Studies about pancreatic cancer and dandelion root

 

Perustulon myyminen Suomen puolueille

Perustulon myyminen Suomen puolueille

Kokoomus logo
Kokoomuksen logo on suojeltu. Suomen ja Murican tekijänoikeuslait myöntävät “fair use” eli “reilu käyttö”-oikeudet. Ei harhaanjohtavuuksia, ei ongelmia. Logo of Kansallinen Kokoomus is protected by copyright and is fair use under Finnish and Murican law. No scamstery moves, no problems.

Kokoomus lienee haastavin joten käsitellään se ensimmäisenä tietenkin:

Ekonomistin kielellä asian ydin sanotaan
   "Työvoimakustannukset kasvaa ihan törkeen paljon."
mikä johtaa siihen, että
"pääoman investoinnista vastineena saatavat tulovirrat laskevat, jos työvoimakustannukset nousevat"
mutta rehti ekonomisti toteaa vielä, että
"Kapitalismi kriisiytyy automaatioon menetettävän työtulon poistumisen takia."
ja näemme että se rehti ekonomisti jatkaa
"...perustulo pitkälti ratkaisee tämän."
Tässä vaiheessa paantuneimmankin Kokomuslaisen suusta livahtaa toteavalla intonaatiolla sanottu “niiiin.” ja deal is ready to close paitsi jos ten-ninety.

Red flag made with 2-D vector graphics program
“Harmaa on hyvä väri.” ~ Ismo Alanko “Niin on punainenkin.” ~ Apteekkari Jubohi Ismolle. Used under CC-BY-SA 3.0 from Wikimedia Commons. Click picture for uploader credit. Is Homie Ssolbergj

 

Seuraavaksi Kommaristit ja listaan voidaan ynnätä demarit, vasurit ja kaikki muut vasemman näkökulman oletuksena selektoivat otukset ja niiden lurkkailu- ja spiikkailumestat.:

ekonomisti lisää vielä:
"...ja työväen ahdingon työllisyyden menettämisessä automaatioon."
Kommaristi ei ole tyhmä. Kommaristi kokee perustulon omaksi asiakseen ja ei tarvitse ekonomistia kertomaan sitä hänelle. Homma on niin selvä, että kommaristi näkee että “lapsikin näkee tämän.”
Följande patient. Apteekkari Jubohilla ei ole koko päivää aikaa hoitaa sivupisneksiä.

Keskusta

Logo of Suomen Keskusta
Samma legalese som för Kokoomus
"Ai maaseutu piti pitää asuttuna? No perustulo ja sit jengi voi ajaa jotain Uberii tai Haxii muutaman tunnin kun kaikki landella edullisessa omakotitalossa asuvat ajokortittomat ei luota robottikutsubussiin vieläkään."

~ Apteekkari Jubohin hyllystä kohdasta “Miten perustulo myydään Keskustalle?”


Kristillisdemokraatit logo
Ja kiitämme Herran lisäksi myöskin Wikimedia Commonssin ylläpitäjiä jos kuva näkyy sekä tekijänoikeuslain säätöön osallistuneita tahoja.

Kristillisdemokraatit

 "Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille."

~ Jeesus (Luuk. 6:31)

 

 


RKP

Svenska folkpartiet i Finland logo
Svenska folkpartiet i Finland logo är protegerad. Finska och Muricanska lag ger “fair use”, “rejäl anvädning” rätt. Ingen scämming, ingen problem. Tackar uplådare.

 

 

 

 

"Se Samlings Parti, Kommarister, Pirater, Persut, Kristiskademokrater och Keskusta och i andan av stocknmannismen vi tillsätter lite här som finns inte i finska tekster: Villkorslös Grundinkomsten sparar pengar när man behöver inte sysselsätta Sossun altså nästan alla sossu och många FPA får spark just som dom sku få. Sossun inte går till fattigdom därför and hon/han/hen också får villkorslös grundinkomst. C'est practique, n'est pas?"

~ Apotekare Jubohi på sossun


 

Vihreät – De Gröna

Logo of the Green Party of Finland
Logo suojeltu. Reilu käyttö sallittu. Älä leikkaa sitä sademetsää.

 

 

 

"Nykymuotoinen kapitalismi on kriisi itsessään jos luonnonsuojelu otetaan tarkasteluun mukaan. Planeettoja on vain yksi, mutta ahneita monta. Perustulon salliessa täysautomaatio-, itsepalveluautomaatio- ja ihmispalveluinnovaatioiden kehittämisen leppoisammalla tahdilla ja talouspaineella talous siirtyy materiaalisesta kokemuksellisempaan suuntaan. Veikkaisin että Äiti Maa arvostaisi."

Apteekkarin hyllystä kohdasta “Miten perustulo myydään Vihreille?”


Piraattipuolue

Logo of the Pirate Party of Finland
Piraattipuolueen logo piratoitu piraateilta suomen tekijänoikeuslait nullaten mennen tullen. Piratoi takasin.
"Tulevaisuuden päämäärä on täystyöttömyys, jotta kaikki voivat piratoida."

~ Apteekkarin väärentämä täysin aito ja väärentämätön “Arthur C. Clarke sitaatti”. All reserves are righted.


Sininen Tulevaisuus

Sininen Tulevaisuus -puolueen logo
Logo suojeltu. Reilu käyttö tekijänoikeuslain mukaisesti


 

 

 

 

 

"Oikeestaan kerrotaan tässä totuus ja todetaan että konsensus kansan riveissä on se että sossut ja kelan byrokraatit on ihan paskoja ammatteja ja niille pitäis antaa potkut laajassa määrin jolloin ne tipahtaisivat pehmeästi perustulopatjan päälle."

Installing a LetsEncrypt.org wildcard certificate on Linux using acme.sh and a DNS Api

Let’s Encrypt is a certificate authority (CA) that offers free SSL/TLS certificates

Objective: To acquire and install a wildcard SSL/TLS certificate from LetsEncrypt.org to a GNU/Linux system with automatic renewal enabled by using a registrar’s DNS API to prove the ownership of the domain. In this case I’m using the Gandi LiveDNS API but the instructions work with other DNS providers with APIs too that have acme.sh DNS plugins available.

Install acme.sh

sudo su
git clone https://github.com/Neilpang/acme.sh.git
cd ./acme.sh
./acme.sh --install

Get API key from Gandi

Go to https://account.gandi.net/ and click on “security” and generate an API key and store it in a safe place and export it with

export GANDI_LIVEDNS_KEY="fdmlfsdklmfdkmqsdfkthiskeyisofcoursefake"

Generate the cert

Followed the official acme.sh DNS API instructions at GitHub.

Now use the staging environment (–test) for the certificate issuing. This will save you on the issuing limits of LetsEncrypt.org production platform.

acme.sh --issue --test --log --dns dns_gandi_livedns --log -d *.domain.tld -d domain.tld

Notice that this will fail on the first run but succeed on the second one.

Once the –test finishes successfully you can switch to the production environment by deleting the /root/.acme.sh/*.domain.tld-directory (it contains the staging server’s information and will be regenerated with the production server’s info on next run)

rm -rf /root/.acme.sh/*.domain.tld

Now run the issuing command twice (it will fail on the first run) just changing –test to –force

acme.sh --issue --force --log --dns dns_gandi_livedns --log -d *.domain.tld -d domain.tld

Install the certificate in some sensible place as the directory structure of /root/.acme.sh may change in the future.

Certificate deployment instructions for Apache at acme.sh GitHub

acme.sh --install-cert -d *.domain.tld -d domain.tld \
--cert-file /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.cer \
--key-file /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.key \
--fullchain-file /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/fullchain.cer \
--reloadcmd "service apache2 force-reload"

Edit Apache configuration to take the SSL/TLS protected site into use

Create a VirtualHost-directive for the SSL/TLS protected site

<VirtualHost *:443>
...
  SSLEngine on
 SSLCertificateFile /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.cer
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/*.domain.tld.key
 SSLCACertificateFile /etc/apache2/acme.sh/*.domain.tld/fullchain.cer
</VirtualHost>


Once you are sure that the HTTPS site works redirect requests from the http-site to the HTTPS site with URL rewriting.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Enable forward secrecy in your Apache configuration

Enabling forward secrecy makes users of the site more secure. Instructions by SSLLabs research here at GitHub.


That’s it. The acme.sh installation added a cronjob to run it daily and it will renew the certificate automatically when it is nearing the end of it’s validity period.


 

UPDATE 2018-07-16: If you need to use more than one API Key do as follows. This usually occurs when you are hosting sites for many different registrants.

Export the API key if this is the first time you are using that key. If you have already created certificates with this API key the acme.sh will read it from the config file from the file /root/.acme.sh/yourconfigdirectory/account.conf

acme.sh --issue --config-home /root/.acme.sh/yourconfigdirectory --log --dns dns_gandi_livedns --log -d *.domain.tld -d domain.tld

First run will fail. Run it again.

Create the target directory for certificate installation.

mkdir /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld

Now install the certificate

./acme.sh --install-cert --config-home /root/.acme.sh/yourconfigdirectory -d *.domain.tld -d domain.tld \
--cert-file /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld/\*.domain.tld.cer \
--key-file /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld/\*.domain.tld.key \
--fullchain-file /etc/apache2/acme.sh/yourconfigdirectory/\*.domain.tld/fullchain.cer \
--reloadcmd "service apache2 force-reload"

Now you are ready to proceed to configure your website’s Apache configuration as described in the original instructions (scroll up).


If you have any improvement suggestions or would just like to say thanks you can use the contact form below.

Migrating a Mediawiki to a new Linux server

To get you started: Get a Linux VPS.

I chose Tavu.io, an ecohosting company with the data center deep inside the Finnish granite bedrock, a “renewable electricity only”-policy and a cloud infrastructure built on top of OpenStack.

For OS I chose latest Debian Stable which was version 9 at the time of writing.

Mediawiki's logo
Mediawiki is a wiki system of awesome quality and reliability

Tavu.io created the VPS on their OpenStack based cloud in a matter of few tens of seconds.

Then the system gave a temporary password and on login via ssh the system required a new password was set.

Login with the new password and run

sudo apt update && sudo apt upgrade

This will get the pre-installed software to their latest version numbers and may take a while.

Then I added a user name I usually use on Linux systems by entering:

sudo useradd -m -s /bin/bash <username>

Now set a password for username with

sudo passwd <username>

and add the user to /etc/sudoers (make a copy of the line that says “root” and change ‘root’ to your user name of choice) and log out and log in as the newly created user.

Now is a good time to get an firewall going so do so.

Now grab a list of installed packages with

dpkg --get-selections > packages-YYYY-MM-DD.list

This could be useful for later use.

Now install some software

sudo apt install tmux nmap apache2 lynx
 1. tmux is a shell session multiplexer
 2. nmap is a port scanner
 3. apache2 is a web server
 4. lynx is a terminal-based web browser

And some more software

sudo apt install htop atop itop iotop glances chkrootkit
 1. htop, atop, itop and glances are system monitoring (for humans)
 2. iotop is a IO (Input/Output) monitoring system for humans (requires sudo)
 3. chkrootkit is a software for checking if your system has a known rootkit installed (bad for you)

Migrating the Mediawiki

First install the dependencies as described below and only then we switch to following the moving a wiki guide. which consists of actually three operations:

 1. Making a backup of the Mediawiki on the old server
 2. Moving the backup to the new machine
 3. Restoring Mediawiki from the backup.

Installing Mediawiki’s dependencies

Now we move on to installing the dependencies of Mediawiki. For this we will follow the Mediawiki installation guide for Debian and Ubuntu (generic guide here) up-to-the-point of actually installing one.

sudo apt-get install apache2 default-mysql-server default-mysql-client php php-mysql libapache2-mod-php php-xml php-mbstring

We installed MariaDB instead of MySQL. They are binary compatible so you can choose one or the other and also interchange them afterwards. Add the database and database user of your wiki and grant all rights on the database to the database user.

Those are the mandatory components and next up are the beneficial components out of which we chose the following

sudo apt-get install php-apcu php-intl imagemagick php-cli

Move required files and the database to new machine

If possible make sure that your Mediawiki is the latest version on the old server.

Next I packed and moved

 1. The database
 2. The Mediawiki directory /var/www/mediawiki
 3. The Mediawiki logs from /var/log/sites/mediawiki
 4. site configuration from /etc/apache/sites-available

and expanded them into the right place on the new server.

A sane approach to the Mediawiki files ownership is as follows

First recursively make you the owner of all of the Mediawiki directory and its subdirectories and files with

sudo chown -R <username> /var/www/mediawiki

and then explicitly making the images/-directory, where Mediawiki stores its writables, to be posession of user www-data (www-data is the user that Apache and Mediawiki run as) by

sudo chown -R www-data /var/www/mediawiki/images

Minimize downtime

The TTL (Time To Live) of the domain at the DNS also naturally affects the length of the outage so modifying it to very short time such as 15 minutes way in advance of commencing the migration.

I temporarily modified the domain name of the Mediawiki (in /etc/apache2/sites-available and also LocalSettings.php) to a temporary subdomain to test that the Mediawiki is working on the new server before doing the DNS change of the production Mediawiki. After you have viewed that the wiki is working on the new server change the domains back to the “real” one.

Following these two practices are simple practical things to do that help to make the imminent outage of your service as short as possible.


Configure Apache2

Link the .conf files with symbolic links from /etc/apache2/sites-available to /etc/apache2/sites-enabled.

ln -s ../sites-available/example.com example.com

Enable mod_rewrite which is needed for the pretty URLs to work.

sudo a2enmod rewrite

Test your Apache2 configuration with

sudo apachectl configtest

and fix your config untill the configuration says ‘Syntax OK’

The last step is that we need to make the Apache2 reload its configuration which is accomplished with

sudo service apache2 reload

Now navigate to the temporary subdomain’s /wiki/-directory and you should see your wiki there.

Warning: The Mediawiki extensions may have dependencies that are not satisfied so also check that each extension works.


If using reCAPTCHA

Google’s reCAPTCHA stopped working (CAPTCHA shows up but when it is time to approve the human as a human I got an error message that reCAPTCHA “cannot contact server”.

This seemed to be solved by logging in to the CAPTCHA management page at Google and deleting the old keys and generating new keys and naturally changing the keys to the new ones at Mediawiki’s LocalSettings.php


Important: Enable outgoing email for Mediawiki

Now we need to put in place a way for the Mediawiki to send emails (very important).

My registrar Gandi.net provides a mailing system which enables the one to use $wgSMTP (set this in LocalSettings) to send outgoing mailing. They also have 5 mailboxes and 1000 forwards included for each domain for all registrants so I can confidently use …@consumerium.org addresses since Gandi.net is rock-solid operation with a very wide palette of TLD’s though maybe 20% higher prices than the price leader which is often buggy, slow and unreliable if they just compete with the “cheapest on planet”.

Other method to get email to go outwards is to install a MTA (Mail Transfer Agent) such as Sendmail, Postfix or Nullmailer and configure it to send the messages.

Whichever method you chose to enable email do check that it works!

Happy wikiditing! – Juho

Installing a Kubuntu 17.04 (again)

This is a blog post mainly about how to flexibly reinstall Kubuntu 17.04 GNU/Linux OS after the previous install running into troubled waters and break down.

Cycle through more than one disk in the install clean approach so get an USB-to-SATA3 casing and some hard drives. The idea is that to install the next OS you do not need to overwrite the previous OS.

 • Get FireFox sync. This way you don’t need to import your bookmarks as sync does it for you.
 • Take previous disk out of the computer and insert another disk, connect the USB installation medium (and select boot order in BIOS or UEFI) and power up.
 • Install Kubuntu.
 • Boot Kubuntu
 • Open a shell and run ‘sudo apt update && sudo apt upgrade’ to get the installed software to the latest version.
 • Install software
  • Monitoring: ‘sudo apt install htop atop iotop glances’ (glances will install python)
  • Database: ‘sudo apt install mariadb-server’
  • Graphics and video: ‘sudo apt install inkscape gimp kdenlive’
  • Audio: ‘sudo apt install linux-lowlatency audacity fluidsynth patchage’
  • Shell multiplexer: ‘sudo apt install tmux’
  • Virtual machine: ‘sudo apt install virtualbox’
 • Copy files:
  • Connect the old disk to the computer with the USB-to-SATAIII casing and mount it
  • I am trying to avoid getting broken confs from the old machine so only conf file I will take is in /media/username/UUID/username/.config/kdenlive. I used cp command in the shell to get it
  • Copy all files and directories from your old home directory to the new home directory, tick “apply to all” and select “write into” when it asks what to do with directories that exist.
  • Copy any other files you need. Unmount the external drive and remove and put in a cool and dry place.

Kansalaisaloiteluonnos: Salamallintamisen kieltäminen

Kansalaisaloiteluonnos salamallintamisen kieltämiseksi

Salamikä?!??!

00-luvun alkupuolelta lähtien on tullut (lähestulkoon) mahdottomaksi erottaa liikkuvissa ja liikkumattomissa kuvissa mikä on ihmisen kuva, joka on kuvattu (elokuva)kameralla ja mikä taas on simulaatio ihmisen kuvasta, joka on kuvattu simulaatiolla kamerasta.

2010-luvulla samantapainen on käymässä meidän alastomille äänillemme, eli ne kyetään varastamaan esim. 2016 esitellyillä Adoben Voco-ohjelmalla:lla tai DeepMind:in kehittämällä ja sittemmin Googlen ostamalla WaveNet:illä ja laittaa sanomaan aivan mitä tahansa.

Digitaaliset kaksoisolennot

Kun kameraa ei ole olemassa, mutta simulaatiolla kuvattava kohde näyttää erehdyttävästi joltain jo kuolleelta tai yhä elävältä ihmiseltä, on kyseessä digitaalinen kaksoisolento (digital look-alike).

Elokuvasaleissa olemme voineet nähdä digitaalisia kaksoisolentoja jo reilut 15 vuotta. Näillä julkisilla digitaalisilla kaksoisolennoilla on päällään “vaatteita” (simulaatio vaatetuksesta ei ole vaatetusta) tai “supersankariasuja” sekä “superpahisasuja” ja niiden ei tarvitse olla kiinnostuneita fysiikan, puhumattakaan fysiologian laeista. Yleisesti ajatellaan näiden saaneen ensi-iltansa vuonna 2003 julkaistuissa The Matrix -trilogian osissa Matrix Reloaded ja Matrix Revolutions. Voidaan pitää lähes varmana, ettei näitä voitu tehdä ennen vuotta 1999, sillä ihmiskokeet läpäisevän (liikkumattoman digitaalisen kaksoisolennon) fotorealismin tason saavuttamisen palapelin viimeinen pala, ihmiskasvojen heijastavuuden kaappaaminen, tehtiin tiettävästi ensi kerran vuonna 1999 Etelä-Kalifornian yliopistossa ja esiteltiin tietokonegrafiikan kerman vuosittaisessa kokoontumisessa SIGGRAPH:issa vuonna 2000. [Deb2000]

Erittäin valitettavasti organisoituneet rikollisliigat, joilla on uskottavalta näyttävän synteettisen pornografian asekyky hallussaan, valmistavat teollisilla tuotantolinjoilla ja levittävät tilauksesta, ajan myötä yhä ohuempaa setelipinoa vastaan, sameassa Internetissä tuhoisin seurauksin alastomia digitaalisia kaksoisolentoja animoiden tehtyä synteettistä terroripornoa

Nämä teollisesti tuotettavat pornografiset harhakuvat aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä, erityisesti uhreissaan, mutta myös repivät yhteiskuntiamme kappaleiksi, kylvävät sokeaa raivoa, syvenevän kaaoksen vaikutelmaa, voimattomuuden tunnetta ja provosoivat väkivaltaa. Tämä vihakuvitus lisää ja voimistaa viha-ajattelua, vihapuhetta, viharikoksia ja repii hatarat sosiaaliset konstruktiomme riekaleiksi ja ajan myötä pervertoi ihmiskunnan käsityksen ihmiskunnasta lähes tunnistamattomaan kuntoon, jossei tähän puututa voimakkaasti.

Näiden syiden takia tämän disinformaatioterrorin informaatioteollisilla tuotantolinjoilla valmistamisen kiellettävissä olevat raaka-aineet, eli salamallit, tulisi kieltää lailla kansalaisten suojelemiseksi rikollisten tahojen mielivallalta.


Alaviite 1. On terminologisesti tarkempaa, kattavampaa ja hyödyllisempää puhua ‘synteettisestä terroripornosta’, jos halutaan puhua asioista niiden oikeilla nimillä, kuin ‘synteettisestä raiskauspornosta’, sillä myöskin suostumuksellisen näköisen seksitilanteen tallenteen syntetisointi voi olla terroristista tarkoitukseltaan.


Digitaaliset kaksoisäänet

Kun ihmiskokein ei pystytä enään erottamaan onko jokin äänitallenne simulaatio jonkun ihmisen äänestä, vai oikea tuon ihmisen äänestä tehty tallenne, on kyseessä digitaalinen kaksoisääni (digital sound-alike). Elävät ihmiset pystyvät puolustautumaan digitaalisia kaksoisääniä vastaan kiistämällä digitaalisen kaksoisäänen puheet, mikäli ne kohdehenkilölle esitetään, mutta kuolleet eivät. Digitaaliset kaksoisäänet tarjoavat rikollisille uusia disinformaatiohyökkäysvektoreita ja tekevät todella hallaa todistettavuudelle.

Hyvin pelkistettynä esimerkkinä voitaisiin esimerkiksi mainita, että joku laittaa digitaalisen kaksoisäänen soittamaan jonkun ihmisen puhelinvastaajaan tuntemattomasta numerosta ja puhumaan esimerkiksi laittoman uhkauksen. (kts. Suomen Rikoslaki Luku 25 ‘Vapauteen kohdistuvista rikoksista’ 7 § ‘Laiton uhkaus’) Edellisessä esimerkissä on vähintään kaksi uhria:

 1. Henkilö jonka ääni on anastettu salamalliin rikokseen lavastamiseksi
 2. Henkilö, jolle laiton uhkaus esitetään tallenteen muodossa henkilön 1 ääntä erehdyttävästi muistuttavalla digitaalisella kaksoisäänellä.
 3. Voitaisiin myös katsoa, että uhrit numero 3 ja 4 ovat lainvalvontajärjestelmämme ja oikeuslaitoksemme, sillä ne laitetaan jahtaamaan ja syyttämään rikokseen syytöntä uhria 1.

On siis korkea aika toimia ja kieltää sekä ihmisen ulkonäön että alastoman äänen salamallinnus!

9 images showing various techniques on a model derived interactively from a single photo

Kuva 1 : Muovattavan mallin sovittaminen (1) yhteen ainoaan kuvaan tuottaa (2) 3-D approksiaation ja (4) tekstuurikaappauksen (3) 3-D malli renderoidaan takaisin kuvaan lihonneena (5) laihtuneena (6) ilmeensä nyrpistäneenä  ja (7) pakoitettuna hymyilemään

Kuva 1. Copyright ACM 1999 – http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=311535.311566 – Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.

Splitting reflected light to diffuse and specular components was not complicated Kuva 4: Original image Copyright ACM 2000 – https://doi.acm.org/10.1145/344779.344855 – Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page.  

Katsaus nykyiseen salamallinnuksen tuhovaikutuksia sivuavaan lainsäädäntöön

Suomen Rikoslain 24 luku Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta sisältää salamallintamisen avulla toteutettavan disinformaatioterrorin tuhovaikutuksia sivuavia pykäliä, muttei valitettavasti anna sen valmistelun estämiseen tai sen aiheuttamien tuhovaikutusten minimointiin virkavallalle tarpeellisia välineitä.

 • § 6 Salakatselu
 • § 7 Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu
 • § 8 Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
 • § a 8 Törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon välittäminen
 • § 9 Kunnianloukkaus
 • § 10 Törkeä kunnianloukkaus

Lakiehdotus salamallintamisen kieltämiseksi Suomen Rikoslaissa

§1 Ulkonäön salamallintaminen

Ihmisen kolmiulotteisen mallin, sekä tälläisestä muodostetun 7-ulotteisen¹ kaksisuuntaisen heijastavuusjakaumafunktiomallin tai vastaavan, mutta teknisesti erilaisen mallin, salaa hankkiminen, eli ulkonäön salamallinnus, sekä tälläisen mallin hallussapito, ostaminen, myyminen, luovuttaminen, maahantuonti ja -vienti ilman kohdehenkilön suostumusta on rangaistavaa.

§2 Ihmisten ulkonäön salamallien projisoinnista ja näiden saataville tuottamisesta

Pykälän yksi määrittämistä salamalleista projisointi sekä liikkumattomiksi että animoiduiksi 2-ulotteisiksi kuviksi tai stereokuviksi², sekä tälläisten saataville tuottaminen on rangaistavaa.³

§3 Ihmisäänen salamallintaminen

Sellaisen ihmisen äänen mallin⁴, joka erehdyttävästi muistuttaa jonkin kuolleen tai elävän ihmisen ääntä, hankkiminen, eli ihmisäänen salamallintaminen, sekä salamallin hallussapito, ostaminen, myyminen, luovuttaminen, maahantuonti ja -vienti ilman kohdehenkilön suostumusta on rangaistavaa.

§4 Ihmisäänen salamallin käytöstä

Pykälän kolme määrittämistä ihmisäänen salamalleista audiomateriaalin generointi ja saataville tuottaminen on rangaistavaa.


 1. Seitsemän ulottuvuutta ovat seuraavasti: 3 karteesista X,Y,Z, sekä 2 ulottuvuutta valon tulokulmalle ja 2 lähtökulmalle. Enlanniksi termi on “Bidirectional reflectance distribution function”, BRDF.  Kanavia on kolme R, G ja B joilla voidaan muodostaa kaikki mahdolliset valot. Lisätietoa tutkielmassani joka linkitetty kohdassa “lisälukemista”.
 2. Elokuvateatterikielessä ns. “3-D”. Todellisuudessa ulottuvuus lienee ilmaistava vain 2 kpl 2-ulotteisia tasoja.
 3. Hallussapitäjiä kehoitettaisiin lähinnä ottamaan apua vastaan eikä kriminalisoida.
 4. Kts. esim Adobe Voco ja Googlen WaveNet. Kumpikaan näistä, ei ole vielä “virallisen totuuden” mukaan näiden yritysten ulkopuolisten tahojen käytössä, mutta kuten hyvin tunnetaan ohjelmistoilla on taipumus tulla piratoiduksi hyvin nopeasti, joten emme tiedä ovatko nämä jo rikollisten käytettävissä.

Lain perustelut

 1. Laki antaisi lainvalvojille jotain käytännön välineitä puuttua disinformaatioterrori-iskujen valmisteluun. Nykylain vajavaisuus koskien näitä teollisen disinformaation aikakauden ongelmia tiivistyy hyvin siinä, että jos poliisit löytävät esim. 7-ulotteisen kaksisuuntaisen heijastavuusjakaumafunktion jonkin ihmisen kasvoista tai koko vartalosta tai salamallin jonkun ihmisen äänestä jonkun hallusta, niin he eivät osaa tehdä mitään, kun eivät tiedä, mitä lakia nuo kaksi teollisesti tuotetun disinformaatiosaastan raaka-ainetta rikkoisivat.
 2. Laki ei asettaisi oleellista lisärasitusta lainvalvontaelimille tai tuomioistuinjärjestelmälle. Voitaisiin sanoa, että jopa päinvastoin.
 3. Se valistaisi niitä, jotka lain tuntevat, tai jotka siihen sattumalta tutustuvat, siitä mikä on ollut disinformaation likaisinta kärkeä jo pitkään.
 4. Ihmisen ulkonäön ja alastoman äänen salamallintamisen kieltäminen ei olisi pelkkä lain kuollut kirjain, vaikkei se valitettavasti kauhean tehokaskaan olisi. Tyhmiä, varomattomia ja/tai huono-onnisia rikollisia jäisi jonkin verran kiinni.
 5. Se lähettäisi oikean viestin, että me ollaan vapaa Suomen tasavalta ja me ei enään hyväksytä tätä menoa ja anneta sen uhrien kärsiä hiljaa enemmän tai vähemmän puolustuskyvyttöminä muihin ihmisiin teollisesti tuotetun harhaisuuden ja siitä seuraavan pilkkaamisen, räkimisen, uhkailujen, maksetulla ajalla tai pro-bono tehdyn väkivallan, lähes kaikkialle, kaiken aikaa ulottuvan henkisen väkivallan ja sen uhan alla, sekä näistä asioista vääjäämättä seuraavan elämisen edellytysten dramaattisesta supistumista.

Lyhyet saatesanat

Ihmisen ulkonäön salamalli on seitsemänulotteinen ja me ollaan suunnilleen neljässä ulottuvuudessa, mutta ne ei pääse siitä 2-D projektiosta ulos, jos me ei päästetä niitä enään.

Onko täällä kenelläkään poliittista tahtoa yrittää tehdä tälle teolliselle disinformaatiosaastalle ja sen tuhovaikutuksille mitään, vai nostavatko lainsäätäjämme vain kätensä ilmaan ja sopertavat vapisevalla äänellä jotain säälittäviä aneluita rikollisille, ettei heidän rakkaitaan satutettaisi?


Katseltavaa (vakavasti)

Katseltavaa (enemmän viihteellä)

 • The Matrix Revolutions end Show Down (marraskuu 2003): Anekdotaalisesti voidaan todeta: “Luulet(te)ko että tuo oli Hugo Weavingin vasen poskiluu jonka Keanu Reeves löi sisään oikealla nyrkillään?” Poskiluu, no niinpä varmaan joo ja Debevecin Pauli pick up the reconstructive surgery bill, right?

Lisälukemista


Kansalaisaloitteesta

Tämä blogipostaus on Helmikuun 2019 päivitys KANSALAISALOITTEEN laatimista varten. Kun kansalaisaloite on syötetty järjestelmään, ei sen sisältöä voi lain mukaan enää muokata, joten aloitteen saaminen mahdollisimman hyväsisältöiseksi on elintärkeää ihmiskunnan suojelemiseksi omalta pahuudeltaltaan ja tietämättämyydeltään.

Kun oikeusministeriö on hyväksynyt aloitteen sisällön, on sen kerättävä vähintään 50 allekirjoitusta ensimmäisenä kuukautenaan, tai se poistetaan.

Jos aloite kerää vähintään 50 allekirjoitusta ensimmäisen kuukauden aikana, aloite tulee palvelun päänäkymään ja aloitteen tekijöillä on viisi kuukautta aikaa kerätä ne muut 49 950 allekirjoitusta, mikä jälkeen eduskunnan on käsiteltävä aloitetta.

Mikäli tätä määrää ei saavuteta, on aloitteen tekeminen kuitenkin positiivinen askel siihen suuntaan, että ihmiset saavat oikean tiedon asioiden tilasta, sekä tarvittavan sanaston, jonka avulla näistä asioista voidaan keskustella ja, että tämä nykyajan teollinen saasta saadaan päivänvaloon ja yhteiskunnalliseen, sekä toivottavasti lainsäädännölliseen keskusteluun mukaan. Aktivoidu ja levitä sanaa.

Translation: Tao Te King – Chapter 81. Proof of simplicity

Chapter 81. Proof of simplicity

Honest words are not high and mighty, mighty and high words are not reliable.

The man of  Tao does not argue.

Statue of Laozi in Quanzhou
Statue of Laozi in Quanzhou 中文: 福建泉州老君岩. Uploaded via Flickr to Commons by Dirrival.

Those who argue are not skilled in the Tao.

Those who know it are not scholars. The scholars don’t know it.

A wise man does not amass treasures.

The more he spends on others the more he himself has.

The more he gives to others the richer he becomes.

This is the heavenly Tao that passes through all things, but offends no-one.

This is the wise man’s Tao that acts but does not fight.

End of the Book of the Way of Virtue


Own translation from 1925 Finnish translation by Pekka Ervast (ISBN 951-8995-01-X) with kind permission of Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.

Translation: Tao Te King – Chapter 2. Becoming perfect

Chapter 2. Becoming perfect

When the world speaks of the beauty of beauty then ugliness is defined in the same.

Painting picturing Laozi looking troubled
Laozi is not totally free of the pain of knowledge but knowing the Tao decreases the pain caused by search for information. PD-life-plus-70

When good is seen as good then evil is also immediately clear.

Thus being and unbeing both awaken each other; same as difficult and easy, distant and near, high and low, sounding and tinkling, head of the troop and the follower.

A wise one deals only with what is unprejudiced.

He teaches without using words; he works effortlessly, he produces without owning; he acts without seeking the fruits of labor; he finishes his tasks without borrowing; and as he does not claim anything to be his, it cannot be said that he would ever lose anything.


Own translation from 1925 Finnish translation by Pekka Ervast (ISBN 951-8995-01-X) with kind permission of Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.

Translation: Tao Te King – Chapter 80. Standing alone

Chapter 80. Standing alone

If I had a small kingdom and only ten or hundred able men, I would not use them for government.

I would teach the people to view death as a high thing and then they would not go abroad to seek it.

Even if they had ships and carriages, they would not leave with them.

Painting of 2 women mending a fishing net
“Improve the present hour” by Winslow Homer depicting two women mending a fishing net. Uploaded by Davepape. PD-life-plus-100

Even if they had war gear they would never have an opportunity to wear them. The people would return again to using yarn and knots (instead of writing).

They would notice coarse food to be palatable, keep their simple clothing beautiful, see their houses as places of rest and would enjoy their simple entertainments.

Even if nearby there was another state and from there the crowing of the roosters and barking of the dogs sounded, my people would grow old and die without needing to socialize with them.


Own translation from 1925 Finnish translation by Pekka Ervast (ISBN 951-8995-01-X) with kind permission of Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.

Translation: Tao Te King – Chapter 79. Keeping promise

Chapter 79. Keeping promise

When agreement has been reached after a long dispute, one side always grumbles. And how could this be said a good resolution to an argument?

That is why the wise one takes his part of the commitment and does not demand anything else for himself.

Picture of even scales made from
Glyph of the Unicode character U+2696 scales, using the font Symbola. CC0 and PD-unicode. Artist and uploader Karl432.

A just man checks only his own obligations in an agreement but the unjust seeks his own profit.

The heavenly Tao has no favorites.

It always helps the good.


Own translation from 1925 Finnish translation by Pekka Ervast (ISBN 951-8995-01-X) with kind permission of Ruusu-Ristin Kirjallisuusseura ry.